Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy (Warszawa)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Plutonowych 10
04-404 Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za cel swojej działalności stawia rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.   OPS Dzielnicy Rembertów udziela pomocy seniorom m.in. poprzez prowadzenie Rembertowskiej Akademii Seniora oraz Domu Dziennego Pobytu.   Rembertowska Akademia Seniora powstała w 2007 roku. Uczestnikami Akademii są osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. Akademia daje możliwość pielęgnowania, realizowania i rozwijania zainteresowań, rozbudza wrażliwość na rzeczy wzniosłe, potrzebne i warte poznania. Udział w wykładach i zajęciach fakultatywnych jest bezpłatny, natomiast koszty wycieczek, wyjść do kina, teatru pokrywają uczestnicy.   Dom Dziennego Pobytu jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Jest to placówka...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Mazowieckie