Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy (Warszawa)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Konwiktorska 3/5
00-217 Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Opis obiektu

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy realizuje pomoc w formach:     Poradnictwo, Praca socjalna i interwencja kryzysowa Pomoc niepieniężna Pomoc usługowa Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Pomoc finansowa (w tym: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy) Asysta rodzinna CPS realizuje też projekty skierowane do seniorów, rozwijające umiejętności i kompetencje osób starszych, a także integracyjne i międzypokoleniowe:    e-Akademia Projekt ,,Z@OPIEKOWANI – kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie” Festiwal „Lato Seniora” Sportowy Senior

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Mazowieckie