Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy (Warszawa)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Plac Czerwca 1976 1
02-495 Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Opis obiektu

 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy otwarty jest od poniedziałku do piątku. Godziny otwarcia OPS to:   Poniedziałek: 8.00 – 18.00 Wtorek-Piątek: 8.00 – 16.00   OPS świadczy formy pomocy:   usługowa – usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, rzeczowa – przyznanie gorącego posiłku, odzieży, instytucjonalna – pomoc w znalezieniu miejsca w domu pomocy społecznej dla osoby, która ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową, rodzinną, mieszkaniową i materialną tego wymaga – odbywa się to wyłącznie za zgodą osoby potrzebującej pomocy lub przedstwiciela ustawowego; zapewnienie miejsca w Dziennym Domu Pobytu Seniora przy ul. Walerego Sławka 2 – placówce oferującej organizację czasu wolnego, zajęcia usprawniające, rehabilitację oraz wyżywienie, finansowa – przyznawana w oparciu o kryterium dochodowe, określone ustawą o pomocy społecznej, po udokumentowaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.   Ośrodek oferuje również pomoc w formie usług opiekuńczych i...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Mazowieckie