Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (Warszawa)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Jana Cybisa 7
02-784 Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udziela pomocy w następujących formach:   praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne; pomoc finansowa; obiady w Punkcie Żywieniowym, szkołach i przedszkolach; usługi opiekuńczych; specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną); specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem; rehabilitacja społeczna w placówkach oparcia dla osób starszych (DDPS); rehabilitacja społeczna w placówkach oparcia dla osób niepełnosprawnych,  dla osób chorych psychicznie (ŚDS); sprawienie pogrzebu; prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Mazowieckie