Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (Warszawa)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Czereśniowa 35
02-457 Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00 - 16:00. Celem działania OPS Dzielnicy Włochy jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.   Działania OPS na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych:     Dzienne Domy Pomocy Domy Pomocy Społecznej Orzecznictwo osób niepełnosprawnych Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych Informacje o zasiłkach   W ramach świadczeń pieniężnych OPS Dzielnicy Włochy zapewnia: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy (w tym: specjalny zasiłek celowy);      

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Mazowieckie