Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (Warszawa)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Bema 91
01-233 Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oferuje pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie jej przezwyciężyć wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.  W strukturze OPS Dzielnicy Wola działa  Ośrodek Wsparcia dla Seniorów , którego oferta  skierowana jest do seniorów 60+ mieszkających w dzielnicy Wola.   OFERTA OWS:   •    zapewnienie Seniorom dziennego pobytu; •    zajęcia w ramach Programu „Aktywny Senior”; •    prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Seniorów; •    zajęcia klubowe; •    inne działania na rzecz Seniorów;   Wniosek do OPS Dzielnicy Wola o przyznanie pomocy można składać:     osobiście u pracownika socjalnego dyżurującego w Punkcie Obsługi Interesanta, telefonicznie mailowo za pośrednictwem poczty, bez konieczności wizyty w OPS    

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Mazowieckie