Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (Warszawa)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Falęcka 10
02-545 Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oferuje świadczenia pieniężne i niepieniężna. Występują one jako m.in.:   - świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, specjalny zasiłek celowy, zasiłek celowy, pomoc dla rodzin zastępczych, itd.; - świadczenia w naturze w formie rzeczowej lub usług;   W celu uzyskania świadczenia, osoba zainteresowana składa wniosek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania OPS. 

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Mazowieckie