Dom Pomocy Społecznej Centrum Alzheimera (Warszawa)

Dom Pomocy Społecznej Centrum Alzheimera
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

W Domu Pomocy Społecznej Centrum Alzheimera obecnie przebywa 101 mieszkańców; docelowo obiekt może przyjąć 120 osób. Jest to placówką koedukacyjną dla osób przewlekle somatycznie chorych, w szczególności osób cierpiących na choroby otępienne, w tym chorobę Alzheimera. Przedmiotem działań placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wsparcia osobom przewlekle somatycznie chorym, a zwłaszcza cierpiącym na choroby otępienne w tym chorobę Alzheimera. W zakres świadczonych usług wchodzą: całodobowa opieka, działania pielęgnacyjno - opiekuńcze, zapewnienie wyżywienia (trzy posiłki dziennie, z uwzględnieniem diet), opieki zdrowotnej, psychologicznej, duszpasterskiej i socjalnej. Ponad to oferowane są zabiegi rehabilitacyjne, prowadzona jest terapia zajęciowa, organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne. W celu zapewnienia większego komfortu swoim podopiecznym DPS oferuje im usługi pralnicze, krawieckie i fryzjerskie. Dom Pomocy Społecznej zapewnia również wizyty lekarza POZ – u na...