Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (Warszawa)

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze
zobacz więcej (10)
Adres:
Mehoffera 72/74, Warszawa
Sprawdź na mapie

Udogodnienia

  • opieka medyczna

Opis obiektu

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze w Warszawie (SCOL) za cel stawia sobie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej dla dorosłych. Oferuje usługi obejmujące leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle chorych, które wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia.   Przyjęcie do SCOL     Na podstawie skierowania z NFZ     Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze skupione w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. o. są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Do Zakładów Spółki pacjenci przyjmowani są na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012r. poz. 731).   Świadczenia zdrowotne, z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych gwarantowane w ramach opieki długoterminowej udzielane są osobom, które w ocenie skalą Barthel otrzymały 40 pkt. lub mniej i są...

Galeria