Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej
Telefon:
87427 31 50
Strona WWW:
www.wegorzewo.naszdps.pl

Lokalizacja:

Adres: 11 Listopada 12, Węgorzewo

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie dysponuje 272 miejscami. Obiekt przeznaczony jest dla osób dorosłych (kobiety i mężczyżni) niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Wpis do rejestru domów pomocy społecznej: poz. 50 - PS-IV.9423.5.2.2013.BJ z dnia 10.01.2014

 

Oprócz budynków mieszkalnych, na terenie posesji znajduje się budynek oranżerii przeznaczony do prowadzenia terapii zajęciowej, budynek nr 3 z lokalizacją zaplecza medycznego, pralni i administracji, trzy budynki gospodarcze służące jako garaże, magazyn i budynek w którym mieści się szwalnia oraz pomieszczenia warsztatu. W budynku nr 6 zlokalizowana jest też kuchnia, w oparciu o którą prowadzone jest żywienie mieszkańców. Na terenie placówki zlokalizowane są altany, urządzenia do rehabilitacji zewnętrznej i inne elementy zagospodarowania terenu służące pobytowi i prowadzeniu zajęć na świeżym powietrzu.

 

Wszystkie budynki w pełni przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażone są w windy i inne urządzenia niezbędne do funkcjonowania mieszkańców. W związku z tym, że budynki wybudowane zostały w nieodległym czasie ich funkcjonalność i wyposażenie spełnia wszystkie standardy przewidziane dla tego typu obiektów obowiązujące na dziś.