Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie (Węgrów)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie
Gdańska 69
07-100 Węgrów

Województwo: Mazowieckie

Opis obiektu

Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie jest otwarte od poniedziałku do piątku. W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Kierownik CPS w każdą środę w godzinach: 15:00 – 16:00.   CPS udziela pomocy społecznej w formach:   - Świadczenia finansowe:     zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy,     - Świadczenia niefinansowe:     praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, umieszczanie w domu pomocy społecznej.  

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Mazowieckie