Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci (Wejherowo)

Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia przeznaczony jest do pobytu stacjonarnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób przewlekle somatycznie chorych (łacznie 115 osób). Mieszkańcy mają zapewnione usługi opiekuńcze, bytowe oraz wspomagające. Ośrodek zapewnia kontakt mieszkańców z lekarzem pierwszego kontaktu a także całodobową opiekę pielęgniarską.   Placówka posiada nowoczesną salę gimnastyczną, gabinety hydroterapii, masażu, muzykoterapii i salę doświadczeń świata. Co więcej w Domu Pomocy Społecznej prowadzona jest terapia zajęciowa podczas której mieszkańcy mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje. Do dyspozycji osób przebywających w ośrodku oddaje się także kawiarenkę, bibliotekę a także kaplicę. O życie kulturalne mieszkańców dba cały zespół terapeutyczno opiekuńczy. Organizowane są wycieczki, zabawy, mieszkańcy biorą udział w koncertach i festynach w ramach integracji ze...