Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci (Wejherowo)

Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia przeznaczony jest do pobytu stacjonarnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób przewlekle somatycznie chorych (łacznie 115 osób). Mieszkańcy mają zapewnione usługi opiekuńcze, bytowe oraz wspomagające. Działamy na podstawie decyzji nr 17/2006 z dnia 11 października 2006 r. Wojewody Pomorskiego.   Ośrodek zapewnia kontakt mieszkańców z lekarzem pierwszego kontaktu a także całodobową opiekę pielęgniarską.   Placówka posiada nowoczesną salę gimnastyczną, gabinety hydroterapii, masażu, muzykoterapii i salę doświadczeń świata. Co więcej w Domu Pomocy Społecznej prowadzona jest terapia zajęciowa podczas której mieszkańcy mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje. Do dyspozycji osób przebywających w ośrodku oddaje się także kawiarenkę, bibliotekę a także kaplicę. O życie kulturalne mieszkańców dba cały zespół terapeutyczno opiekuńczy....