Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej (Wieliczka)

Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach dysponuje 75 miejscami: 60 dla osób w podeszłym wieku i 15 dla osób przewlekle somatycznie chorych. Jest placówką stałego pobytu.   Usługi opiekuńcze   W Naszym Domu znajduje się oddział NZOZ, który na zlecenie Domu zapewnia opiekę pielęgniarską. Podopieczni są także otoczeni opieką lekarza rodzinnego, psychiatry i psychologa, w razie potrzeby mają również zapewniony dostęp do innych lekarzy specjalistów.   Za realizację usług opiekuńczych odpowiedzialni są także opiekunowie, którzy są do całodobowej dyspozycji mieszkańców. Udzielają pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pomagają w utrzymaniu higieny osobistej oraz udzielają niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.   Usługi wspomagające   Dom Pomocy Społecznej wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców proponuje różne formy aktywności. Mają one na celu przede wszystkim poprawienie poziomu funkcjonowania mieszkańców w sferze fizycznej,...