Holi-Care - Prywatny dom opieki dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (Wojnicz)

Holi-Care - Prywatny dom opieki dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
zobacz więcej (7)
Adres:
Wojów  2, Wojnicz
Sprawdź na mapie

Opis obiektu

Pobyty długoterminowe - zakwaterowanie, profesjonalna opieka, realizacja potrzeb życiowych i zdrowotnych. Organizacja i wypełnienie czasu wolnego. Pobyty poszpitalne - jako uzupełnienie rekonwalescencji poszpitalnej gdzie pionizacja i rehabilitacja stanowią główny cel pobytu. Pobyty krótkoterminowe - opieka i zakwaterowanie dla osób starszych i niepełnosprawnych na czas określony, połączona z rehabilitacją. Holi-Care to nowoczesna placówka całodobowej opieki, w której poprzez fachowe wsparcie staramy się odciążyć rodzinę w czasochłonnej i trudnej opiece nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi. Holi-Care to dom opieki, w którym dbamy o to, by nasz ośrodek były postrzegany przez podopiecznych jak ich własny dom, a otaczający ich personel stanowił przedłużenie rodziny. Holi-Care jest zlokalizowany bezpośrednio przy Wojnickim Centrum Medycznym, sprawuje dla naszych Podopiecznych podstawową opiekę zdrowotną i opiekę całodobową. Holi-Care tak ja wszystkie...

Galeria