Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu (Wolbrom)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu
Wyświetl numer telefonu
Adres:
Skalska 20, Wolbrom
Drukuj Dodaj ocenę

Opis obiektu

MOPS w Wolbromiu  pomaga w ciężkich sytuacjach życiowych tym, którzy nie są w stanie sami pokonać trudności, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.   FORMY POMOCY:   1. Świadczenia pieniężne: zasiłek stały zasiłek okresowy zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie pomoc dla rodzin zastępczych pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z nauką polskiego dla osób mających status uchodźcy 2. Świadczenia niepieniężne: bilet kredytowany składki na ubezpieczenie zdrowotne składki na...