Wolontariat wśród seniorów

Wolontariat wśród seniorów
Drukuj Skomentuj

W Polsce wciąż panuje stereotyp, że seniorzy są grupą społeczną, która potrzebuje wyłącznie pomocy. Tymczasem wiele osób na emeryturze jest aktywnych fizycznie i psychicznie, a ich bogate doświadczenie życiowe i zawodowe może dać wiele korzyści również innym. Wolontariat wśród seniorów, choć zjawisko stosunkowo nowe w naszym kraju, jest coraz bardziej popularyzowany. Jakie są więc korzyści dla seniorów z bycia wolontariuszem?

Wolontariat w Polsce


Regulacje prawne odnośnie wolontariatu w Polsce zostały zawarte w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dane z 2000 r. podają, że 24 % osób w wieku 65-74 lat, a także 26 % osób powyżej 75 roku życia uczestniczyło w różnych formach wolontariackich.

Obecnie, w miarę rozwoju polityki senioralnej, pojawia się więcej projektów umożliwiających seniorom zaangażowanie się w pomaganie innych. Powstaje również coraz więcej kampanii, propagujących ideę wolontariatu wśród seniorów. Aktywności społeczne mają na ogół wymiar systematyczny, zorganizowany przez instytucje; najczęściej dotyczą potrzeb w środowisku lokalnym.

 

Przeczytaj: Jak wygląda życie seniorów w Polsce?

 

Aby skutecznie promować ideę wolontariatu wśród seniorów, a także rozwijać możliwości podejmowanych aktywności, niezbędna jest budowanie świadomości na ten temat. Istotne jest podkreślanie możliwości samorealizacji i nabywanie różnych kompetencji. Należy zmieniać stereotypowy sposób myślenia o osobach starszych, a zacząć postrzegać tę grupę jako obywateli wciąż mających coś do zaoferowania.

 

Zobacz też: Co poprawia humor polskim seniorom?

 

Korzyści z wolontariatu dla seniorów


Wolontariat jest oczywiście formą dawania siebie na rzecz innych. W tym wypadku seniorzy mogą dzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą, pasją, ale też głębszym rozumieniem zjawisk społecznych i życiowych, wspomnieniami o historii, kulturze i tradycjach. Wkład seniorów w aktywności wolontariackie ma realny wpływ na kształtowanie najbliższego otoczenia.

I choć w wolontariacie chodzi o pomaganie innym, jest to też forma, która może przynosić wiele korzyści osobie zaangażowanej. Przede wszystkim wolontariat może pomóc w zapełnieniu czasu wolnego, którego nadmiar bywa przygnębiający dla osób przechodzących na emeryturę. Zaangażowanie w pomoc innym rozbija rutynę dnia codziennego, a także daje poczucie, że jest się potrzebnym. Wolontariusz nabiera przekonania, że nawet proste działania mają swoją wartość, co mobilizuje do kolejnych aktywności.

Oprócz tego, działania w wolontariacie są sposobem na utrzymywanie kontaktów w lokalnej społeczności. Zapobiegają one poczuciu osamotnienia, wpływając na samopoczucie i zdrowie. Wolontariat, jako płaszczyzna integracji, może też łączyć dzieci i młodzież z osobami starszymi. Działania wokół wspólnego celu jednoczą osoby o różnych doświadczeniach życiowych i zawodowych.

 

Samotność może wpływać na rozwój demencji starczej! Więcej na ten temat przeczytasz tu: Demencja starcza - jak jej zapobiegać?

 

Gdzie można zaangażować się w wolontariat


Jest wiele organizacji, które poszukują wolontariuszy w różnym wieku do swoich akcji. Jeśli jednak nie wiesz, gdzie możesz się zgłosić i jaka forma aktywności będzie dla Ciebie najlepsza, warto zwrócić się do poniższych instytucji:

  • centra wolontariatu,
  • fundacje,
  • uniwersytety trzeciego wieku,
  • kluby i centra seniora,
  • parafie,
  • domy pomocy społecznej,
  • hospicja,
  • świetlice środowiskowe,
  • domy dziecka,
  • schroniska dla zwierząt

 

Sprawdź też: 4 powody, dla których seniorzy powinni czytać

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe