Dom Pomocy Społecznej Przyjazny Dom (Wrocław)

Dom Pomocy Społecznej Przyjazny Dom
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej Przyjazny Dom istnieje od maja 2008 r.  Dom zaspokaja podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców – miejsce zamieszkania, całodzienne wyżywienie, utrzymanie czystości oraz zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, w załatwianiu spraw osobistych. Oprócz tego, wobec mieszkańców realizowane są działania wspierające – umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywności podopiecznych, zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych, integracja społeczna w środowisku lokalnym. Opiekunowie wraz z Mieszkańcami starają się, aby klimat w domu był jak najbardziej domowy. Powszedni dzień w naszym domu wygląda jak w większości domów. Każdy czuje się odpowiedzialny za dom. Kiedy po południu pozostali mieszkańcy wracają do domu, mają czas na odpoczynek. Mamy wielkie szczęście, ponieważ przy domu znajduje się duży ogród. Oprócz obowiązków związanych z pracami sezonowymi (koszenie, grabienie liści, plewienie itp.), które są...