Wrocław: XIII Międzynarodowa Konferencja „Psychogeriatria 2019 - stan obecny”

Wrocław: XIII Międzynarodowa Konferencja „Psychogeriatria 2019 - stan obecny”
Skomentuj

Zapraszamy serdecznie na XIII Międzynarodową Konferencję „Psychogeriatria 2019 - stan obecny”, która odbędzie się 29-30 listopada 2019 r. we Wrocławiu.

Domyseniora.pl jest oficjalnym Patronem medialnym tego wydarzenia

 

 

Organizatorzy

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego - Prof. dr hab. Jerzy Leszek

Polskie Towarzystwo Psychogeriatryczne

Katedra Psychiatrii Uniwersystet Medyczny we Wrocławiu

Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

Tematyka

 

13-tej Międzynarodowej Konferencji pt. „Psychogeriatria 2019 - stan obecny” stanowi przegląd aktualnych koncepcji patogetycznych oraz możliwości terapii różnych schorzeń występujących w starszym wieku. Ponadto ocenia systemy wsparcia dla osób w wieku senioralnym oraz nakreśla kierunki i tendencje rozwoju współczesnej psychogeriatrii na najbliższe lata.

 

Program konferencji

 

oraz niezwykle wysoki poziom merytorycznyc prezentowanych zagadnień z kręgu psychogeriatrii, obejmujące zarówno problemy kliniczne ale również szeroko pojętej neurobiologii (np. immunogenetyki, biochemii czy biologii molekularnej), udział znakomitych wykładowców reprezentujących prestiżowe ośrodki naukowe zarówno z Polski jak z krajów europejskich i pozaeuropejskich (USA, Kanady czy Japonii) pozwoli również na wielokulturowe spojrzenie na psychogeriatrię.

 

Celem głównym

 

Konferencji jest wskazanie na dynamiczny rozwój psychogeriatrii, wiedzy interdyscyplinarnej, która posługuje się nowoczesnymi narzędziami badawczymi i której rowój, również w Polsce w kontekście starzejącego się społeczeństwa, powinien być istotnie zauważalny.

 

 

Więcej informacji:

http://www.psychogeriatria2019.pl/

 

Żródło: materiały prasowe

Skomentuj

Dodane komentarze (1)

Najbliższe wydarzenia we Wrocławiu