Wsparcie dla DPS-ów na walkę z COVID-19

Wsparcie dla DPS-ów na walkę z COVID-19
Drukuj Skomentuj

Dzięki unijnemu dofinansowaniu czterdzieści cztery Domy Pomocy Społecznej w województwie lubelskim otrzymają środki unijne w ramach projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”.


Celem projektu wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jest zmniejszanie skutków pandemii koronawirusa, a także dbanie o bezpieczeństwo i  przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom pandemii koronawirusa.


Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski tłumaczy, że podopieczni, ale też pracownicy domów pomocy społecznej są grupą szczególnego ryzyka zakażenia koronawirusem, dlatego potrzebują dodatkowych środków na walkę z COVID-19.


W ramach wsparcia DPS-y mogą wnioskować o wsparcie w kilku obszarach:


1.    Zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy oraz tworzenie izolatek i miejsc do kwarantanny w DPS.
2.    Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych, mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami w związku ze sprawowaniem opieki.
3.    Zatrudnienie dodatkowych pracowników w DPS-ach do świadczenia opieki
nad mieszkańcami DPS-ów na okres maksymalnie 3 miesięcy.
4.    Przygotowanie tymczasowych miejsc odbywania kwarantanny.
5.    Przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin. 

 

Beneficjentami wsparcia są m.in. domy opieki społecznej w powiatach:


•    Biłgorajskim
•    Chełmskim
•    Bialskim
•    Krasnostawskim
•    Zamojskim
•    Kraśnickim
•    W mieście Lublin


Całkowita wartość wsparcia wynosi blisko 23 mln zł (z czego dofinansowanie z EFS to ponad 19 mln zł).

 

 

Źródło: Materiały prasowe

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!