Wsparcie finansowe dla DPS

Wsparcie finansowe dla DPS
Drukuj Skomentuj

Ministerstwo Rodziny, Pracy Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało pakiet działań, które mają poprawić sytuację osób przebywających w instytucjach opieki całodobowej. Uzyskano już zgodę MFiPR oraz Komisji Europejskiej na przeznaczenie środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zadeklarowało, że przekaże dodatkowe 20,6 mln zł na domy pomocy społecznej.

 

Do kogo skierowana jest pomoc?

 

 Środki te mają zostać skierowane na realizację zadań własnych powiatu – dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy umieszczeni w DPS na tzw. starych zasadach, czyli przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Ministerstwo podkreśla również, że nie ma żadnych przeszkód, aby te środki zostały przeznaczone na dodatkowe pensje dla  pracowników Domów Opieki Społecznej. 

 

Ponadto Ministerstwo zapewnia, że na dodatkowe wsparcie DPS zarezerwowano około 380 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone między innymi na:

 

– zakup środków ochrony indywidualnej,

– zapewnienie miejsc tymczasowego pobytu dla mieszkańców i kadry domów pomocy społecznej,

– zakup testów wykrywających COVID-19,

– dopłaty do wynagrodzeń personelu Domów Opieki Społecznej 

– oraz dofinansowanie tymczasowego zatrudnienia nowych osób.

 

Ministerstwo tłumaczy, że uruchomienie pomocy nie było możliwe wcześniej. Musi być ono poprzedzone wydaniem zgody przez Komisję Europejską.

 

 

Autor: Izabela Nestioruk

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!