Wsparcie z programu rządowego na utworzenie lub remont placówek opiekuńczych

Wsparcie z programu rządowego na utworzenie lub remont placówek opiekuńczych
Drukuj Skomentuj

“Senior+” to wieloletni program adresowany do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. Obecnie samorządy mogą otrzymać jednorazowe dofinansowanie na utworzenie, przebudowę lub remont i wyposażenie placówki oraz zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. Sprawdź, jak ubiegać się o wsparcie!

Do końca ubiegłego roku w ramach programu "Senior+"utworzono 773 placówki. W tegorocznej edycji programu do dofinansowania zarekomendowano już 738 ofert, w tym 191 placówek na utworzenie i wyposażenie obiektów opiekuńczych(28,8 mln zł). Pozostałe 547 obiektów ubiega się o wsparcie ich funkcjonowania, na łączną kwotę 31,8 mln zł (moduł II).

 

Czytaj także: Rząd przeznaczy dodatkowe fundusze na wsparcie domów pomocy społecznej

 

Cel projektu

 

W dodatkowym naborze wniosków łączna planowana kwota wsparcia dla samorządów na utworzenie Dziennych Domów “Senior+”,Klubów “Senior+” oraz zapewnienia funkcjonowania już istniejących placówek wynosi 16,5 mln zł. Jak podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, mimo panującej epidemii rząd stara się wspierać miejsca, w których seniorzy mogą się spotykać i realizować swoje pasje.

 

Zobacz też: 500 zł co miesiąc od PFRON. Kto może wnioskować? Jaka jest procedura?

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

 

Ofertę należy złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie seniorplus2020.mpips.gov.pl do 21 maja 2020 roku. Wypełnione dokumenty należy zapisać w formacie PDF, wydrukować a następnie złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Wyniki konkursu zostaną podane nie później niż do 25 czerwca 2020 r.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!