Wyjazd do sanatorium - jak często można korzystać?

Wyjazd do sanatorium - jak często można korzystać?
Drukuj Skomentuj

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego, bądź specjalistycznego. Jego celem jest rehabilitacja, sprawowanie opieki zdrowotnej nad pacjentami z chorobami przewlekłymi oraz szeroko pojęta profilaktyka. Komu przysługuje pobyt w sanatorium, ile to kosztuje i jak często można korzystać z tego typu wyjazdów? Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Skierowanie

 

Chcesz wyjechać do sanatorium na NFZ? Na początek, będzie Ci potrzebne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Podczas wizyty, zleci on dodatkowe badania specjalistyczne, a w tym: OB, morfologię, mocz, EKG, czy RTG klatki piersiowej. Wystawiając dokument, lekarz zobowiązany jest do dokładnego opisania stanu zdrowia pacjenta, a w szczególności stopnia jego samodzielności.

 

Weryfikacja wniosku

 

Po wpisaniu wyników badań zainteresowanego leczeniem uzdrowiskowym pacjenta, lekarz wysyła dokumenty pocztą do oddziału NFZ. Może to uczynić także sam kuracjusz. Skierowanie powinno być rozpatrzone przez fundusz nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia dokumentu. Jeśli w tym czasie fundusz zażąda dodatkowych pism lub badań - procedura wydłuża się o kolejne 14 dni. Warto wspomnieć, że skierowanie sprawdzane jest w oddziale NFZ, przez zatrudnionego tam lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia sanatoryjnego. 

 

Akceptacja NFZ

 

O kolejności rozpatrywania skierowań decyduje data ich wpłynięcia do NFZ. W trakcie oczekiwania na decyzję funduszu, pacjent może sprawdzić swój numer w kolejce, korzystając z przeglądarki dostępnej na stronie: https://skierowania.nfz.gov.pl/. Po otrzymaniu pisemnej decyzji o zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego, należy czekać na dokładny termin wyjazdu, o którym pacjent zostanie poinformowany listownie, minimum 14 dni przezd planowanym turnusem. Obecnie, na wyjazd do sanatorium czeka się średnio od 18 do 28 miesięcy. Na przyjęcie do szpitala uzdrowiskowego - od 6 do 12 miesięcy. Dzieci przyjmowane są na bieżąco.

 

Zapoznaj się z ofertami ośrodków, do których warto pojechać. Przejdź do zakładki - SANATORIA.

 

Odrzucenie wniosku

 

Jeśli skierowanie nie uzyska akceptacji Narodowego Funduszu Zdrowia, zostanie odesłane lekrzowi, który je wystawił. Fundusz ma obowiązek pisemnego poinformowania kuracjusza o odmowie przyznania leczenia. Przyczyny mogą wynikać tylko ze względów medycznych. W tym przypadku, od decyzji nie przysługuje nam odwołanie. Jeśli natomiast funfusz nie potwierdzi skierowania z powodu braku miejsc w sanatorium, pacjent automatycznie trafia na listę oczekujących. W odpowiednim czasie jest on informowany o przewidywanym terminie wyjazdu do uzdrowiska. 

 

Rezygnazja z wyjazdu

 

Pacjent ma prawo zrezygnować z turnusu. Wówczas powinien on bezzwłocznie zwrócić skierowanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddział funduszu. Rezygnacja możliwa jest w wyniku wypadku losowego - np. śmierci członka rodziny, bądź choroby ubezpieczonego. 

 

Opłaty

 

Chory, który zakwalifikował się do leczenia w szpitalu uzdrowiskowym ma sfinansowany cały pobyt w placówce, czyli zakwaterowanie i wyżywienie. Nie płaci także za zabiegi i leki, które zostały zalecone przez lekarza. Pacjent musi jedynie pokryć koszty dojazdu na miejsce kuracji.

 

W przypadku wyjazdu do sanatorium kuracjusz powinien liczyć się z dodatkowymi wydatkami, takimi jak - przejazd do uzdrowiska oraz część kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Wysokość opłat różni się, w zależności od terminu wyjazdu i jest dokładnie określona w rozporządzeniu ministra zdrowia. Niższe kwoty obowiązują od 1 października do 30 kwietnia.

 

Dla przykładu:

 

- pokój jednoosobowy z łazienką w pierwszym sezonie - 28,80 zł, w drugim - 36,10 zł,
- pokój jednoosobowy bez łazienki w pierwszym sezonie - 22 zł, w drugim - 29,30 zł,

- pokój dwuosobowy z łazienką w pierwszym sezonie - 17,30 zł, w drugim - 24,10 zł,

- pokój dwuosobowy bez łazienki w pierwszym sezonie - 12,50 zł, w drugim - 17,30 zł.

 

Urlop, czy L-4?

 

Warto wspomnieć, że pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni. Osoba pracująca, pokrywająca część kosztów odbywa go w ramach urlopu wypoczynkowego. Bezpłatny pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa natomiast 21 dni, a pracujący pacjent otrzymuje w tym czasie zwolnienie lekarskie.

 

Co zabrać ze sobą na wyjazd?

 

- dowód tożsamości

- potwierdzone przez NFZ skierowanie na leczenie

- dowód ubezpieczenia zdrowotnego

- wyniki badań diagnostycznych, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek z pobytem w uzdrowisku

- stale przyjmowane leki

 

Jak często można ubiegać się o pobyt w uzdrowisku?

 

Po nowelizacji wydananego przez ministra zdrowia rozporządzenia, dotyczącego leczenia uzdrowiskowego, pacjent w ciągu 18 miesięcy może skorzystać z jednego zakresu leczenia w warunkach uzdrowiskowych.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, kto może skorzystać z takiego rodzaju świadczeń, przejdź do artykułu:

 

Podobne artykuły

Skomentuj

Dodane komentarze (1)

  • Teodor
    odpowiedz

    podstawowym kryterium rozstrzygającym powinno być zaświadczenie z parafii. Najpierw parafianie powinni być kierowani do sanktuariów które znajdują się w każdym rejonie kraju, gdyż wiara i pacierze przynoszą ulgę w cierpieniu. Uzdrawiają osoby wierzące szczerze albo Pan ich zabiera do siebie. Natomiast medycyna europejkska i fizjoteriapia itd. powinna być dostępna tylko dla osob ktore kierują się rozumem i mają naukowy światopogląd

Słowa kluczowe