Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie (Zabierzów)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie
Cmentarna 2
32-080 Zabierzów

Województwo: Małopolskie

Opis obiektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie udziela wsparcia z pomocy społecznej w formach: świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.   W celu uzyskania pomocy, ssoba zainteresowana lub osoba działająca w jej imieniu powinna złożyć wniosek o udzieleniu pomocy w GOPS. Wniosek o udzielenie pomocy może być złożony w formie ustnej bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego pisemnej, złożonej w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej lub przesłanej na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.   ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:   zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, specjalny zasiłek celowy.   ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:   usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, odzież,...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Małopolskim