Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich (Ząbkowice Śląskie)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich
Osiedle XX-lecia 52
57-200 Ząbkowice Śląskie

Województwo: Dolnośląskie

Opis obiektu

Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich:   Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30 Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w godzinach: 8:00 – 10:30 Pracownicy Świadczeń Rodzinnych przyjmują interesantów w godzinach: 8:00 – 15:00   OPS w Ząbkowicach Śląskich udziela pomocy osobm lub rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej.   Pomoc społeczna polega w szczególności na: - przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, - pracy socjalnej, - prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, - analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, - realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, - rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Dolnośląskie