Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie (Zakrzewo)

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie zapewnia 100 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych.

  W DPS Zakrzewie znajdują się pokoje 1,2,3,4 – osobowe. Łazienki znajdują się na korytarzach, jak również przy niektórych pokojach. Z jednej łazienki korzysta mniej niż 4 osoby. Usługi pielęgniarskie (gabinety pomocy doraźnej) świadczone przez Dom polegają na wykonywaniu specjalistycznych zabiegów pielęgniarskich zlecanych przez lekarzy, czynności pielęgnacyjnych i profilaktycznych. Na terenie Domu w pomieszczeniach do terapii zajęciowej odbywają się zajęcia uwzględniające umiejętności i zainteresowania mieszkańców. Mieszkańcy wykazują duże zdolności artystyczne, które pod kierunkiem terapeutów są odpowiednio rozwijane. Chętnie malują, wykonują ozdoby z drewna, papieru. Ich prace upiększają nasz Dom, a także biorą udział w wystawach i konkursach. Dużym zainteresowaniem cieszą się treningi terapeutyczne gdzie podczas zabawy, wspólnych zajęć kulinarnych, spacerów mieszkańcy uczą się  samodzielności, radzenia z agresją, wzajemnej akceptacji, wyrabiają nawyki higieniczne i...