Dom Pomocy Społecznej (Zamość)

Dom Pomocy Społecznej
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Zamościu jest prowadzony  przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi.  DPS jest przeznaczony dla  Wychowanek niesprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego; natomiast uzasadnia potrzebę stałej opieki. Obecnie Dom zamieszkuje 1 dziewczynka w wieku 16 lat oraz 51 dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie.   Od 1998 roku Dom otworzył Filię przy ul. Radzieckiej 7 o nazwie „Dom Rodzinny”. Choć jest to dom pomocy społecznej, działa na nieco innych zasadach. Przeznaczony jest dla kobiet niesprawnych intelektualnie ale na tyle sprawnych fizycznie, że są wstanie podjąć wymogi życia domowego.  Dom składa się z: * parteru, * I  piętra * zabudowanego poddasza * ogrzewanie gazowe * wodę z kanalizacji miejskiej * 8 pokoi 2 osobowych * 5 pokoi 3 osobowych * dwie sale 4 osobowe (osoby leżące) * wszystkie pokoje są bez węzła sanitarnego * 4 łazienki...