Zasiłek pielęgnacyjny 2021. Ile wynosi wysokość świadczenia?

Zasiłek pielęgnacyjny 2021. Ile wynosi wysokość świadczenia?
Drukuj Skomentuj

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, które ma choć w części pokryć koszty wydatków, które wynikają z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osobie w związku z jej niezdolnością do samodzielnego funkcjonowania. Ile wynosi świadczenie? Kto może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny? Odpowiadamy.


Zasiłek pielęgnacyjny. Ile wynosi świadczenie?


Kwota zasiłku pielęgnacyjnego w 2021 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie.  

 

Czytaj również: Emerytury stażowe - czy Sejm obniży wiek emerytalny?

 

 

Zasiłek pielęgnacyjny – komu może przysługiwać?


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

 

 

Zasiłek pielęgnacyjny – komu nie przysługuje?


Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


 

Zasiłek pielęgnacyjny. Jak złożyć wniosek o świadczenie?


O zasiłek pielęgnacyjny można ubiegać się:

 

  • w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania;
  • za pośrednictwem portalu Emp@tia.

 

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!