Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem (Zawadzkie)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
Dębowa 11
47-120 Zawadzkie

Województwo: Opolskie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach: w poniedziałek od 7.00 do 17.00 od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00     OPS udziela pomoc społecznej. Tryb przyznania świadczenia z pomocy społecznej składa się z następujących etapów:   1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy: osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc)   2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy: rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną, tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta wspólne (pracownik socjalny z osobą lub rodziną) opracowanie planu pomocy   3. Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną Realizacja...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Opolskie