Zmiany w emeryturach i rentach działaczy opozycyjnych i represjonowanych

Zmiany w emeryturach i rentach działaczy opozycyjnych i represjonowanych
Drukuj Skomentuj


 

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Dotyczy ona pobierania świadczenia wyrównawczego przez te osoby, których emerytura lub renta wynosi mniej niż 2400 zł brutto.

"Bardzo się cieszę, że mogłem podpisać tę ustawę i bardzo dziękuję za ten apel 141 członków opozycji antykomunistycznej, który wtedy, w przededniu 40. rocznicy Porozumień Sierpniowych, wystosowaliście państwo do władz Rzeczypospolitej. O to, by jeszcze w większym stopniu dokonać czegoś, co ja nazywam aktem dziejowej sprawiedliwości" - mówił Andrzej Duda.

 

Najważniejsze regulacje zawarte w nowelizacji


Zmiany zasad przyznawania pomocy pieniężnej dla wszystkich podopiecznych z urzędu


Zmiany wprowadzone omawianą ustawą prowadzą do zwiększenia dostępności pomocy pieniężnej dla wszystkich Podopiecznych Urzędu, tj. kombatantów, osób deportowanych do pracy przymusowej, żołnierzy-górników, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych oraz dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

 

Czytaj także: Trzynastka dla seniorów - komu się nie należy?


Obejmują one:

1) zwiększenie częstotliwości przyznawania pomocy pieniężnej jednorazowej.

Pomoc pieniężna jednorazowa będzie mogła być przyznawana 2 razy w roku.


2)  podniesienie kryteriów dochodowych przy pomocy jednorazowej:.

Pomoc pieniężna jednorazowa będzie mogła być przyznana, jeżeli:

 

 • dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 290% (3627,55 zł) najniższej emerytury    (dotychczas: 220% ),

 •  dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% (2751,94 zł) najniższej emerytury (dotychczas: 150% ),

 • dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 350% (4378,08 zł),

 •  najniższej emerytury, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji  (dotychczas: 300% ).


 

3)    podniesienie kryteriów dochodowych przy pomocy okresowej:

 Pomoc pieniężna okresowa będzie mogła być przyznana, jeżeli:

 • dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% (2751,94 zł) najniższej emerytury  (dotychczas: 150% ),
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% (1876,32 zł) najniższej emerytury (dotychczas: 100% ).


4)    podniesienie wysokości pomocy pieniężnej jednorazowej:

Pomoc pieniężna jednorazowa będzie mogła być przyznawana do wysokości 150% (1876,32 zł) najniższej emerytury, przy czym pomoc przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów zakupu wyrobów medycznych będzie mogła być przyznawana do wysokości 350% (4378,08 zł) najniższej emerytury, a na dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności jest przyznawana do wysokości 450% najniższej emerytury (5628,96 zł).

 

Okresy składkowe – nowelizacja wprowadza zmiany


Nowelizacja wprowadza możliwość uwzględnienia okresów:

 • osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1955 r. za działalność polityczną,
 • świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.,
 • niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych,
 • internowania na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz.U. poz. 154 z 1982 r. poz. 18 oraz z 1989 r. poz. 178),
 • okresu pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce - nowy okres potwierdzany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 Kto może ubiegać się o świadczenie?


O świadczenie ubiegać się mogą m.in. kombatanci, osoby deportowane do pracy przymusowej, żołnierze, górnicy oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

Świadczenie wyrównawcze będzie przysługiwać osobie uprawnionej pobierającej nie tylko tak jak dotychczas emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale również osobom pobierającym rentę rodzinną w kwocie niższej niż 2501,76 zł miesięcznie.

 

Czytaj także: Bezpłatne Zdjęcie Do Dowodu Osobistego dla Seniora

 

Działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych pozostającym w zatrudnieniu będzie przysługiwał dodatkowy 5-dniowy urlop w roku kalendarzowym.

W zmienianej ustawie wyłączone zostanie czasowe ograniczenie do lat 1936-1956 okresu podlegania represjom, za które należne jest świadczenie pieniężne. Ustawa weszła już w życie, z wyjątkiem art. 11-15, które dotyczą nowego sposobu ustalania przez ZUS podstawy wymiaru emerytury - wejdą one w życie 1 czerwca 2021 r.

 

 

 

 

Źródło: kombatanci.gov.pl

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!