Zmiany w wynagrodzeniach pracowników DPS w związku z COVID-19

Zmiany w wynagrodzeniach pracowników DPS w związku z COVID-19
Drukuj Skomentuj

Właśnie wpłynął do Sejmu nowy projekt ustawy o zmianie niektórych rozporządzeń osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. Nowy projekt przewiduje wypłacenie wynagrodzenia pracownikowi, który jest poddany obowiązkowej kwarantannie w tym obiekcie i wykonuje czynności ze stosunku pracy.

Nowy projekt ustawy - o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2., dotyczy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zapewniających całodobowe usługi oraz innych obiektach świadczących 24-godzinną opiekę nad seniorami, osobami niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473). 

 

- W tych wyjątkowych sytuacjach pojawiły się wątpliwości, czy opiekunowie zajmujący się pielęgnacją osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wielu, którzy są podobnie jak te osoby, poddani kwarantannie mogą zajmować się swoimi podopiecznymi i tym samym wykonywać czynności ze stosunku pracy oraz czy w związku tym przysługują im świadczenia z tytułu niezdolności do pracy przewidziane w przepisach (Kodeks pracy, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) a także czy powinny otrzymywać wynagrodzenie ze stosunku pracy. - czytamy w projekcie ustawy.

 

Wedle twórcy projektu ustawy, na czas sytuacji związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, świadczenie pracy jest możliwe (wymagana jest zgoda pracownika). W tym wypadku osobie świadczącej pracę przysługuje wynagrodzenie w związku ze świadczeniem pracy, a nie świadczenie czy wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy.

Podobne artykuły

Skomentuj

Dodane komentarze (1)